Uitleg Aura en Chakra's


Aura

Aura is een energetisch veld om mensen, dieren, planten en voorwerpen heen.
Dit energetische veld weerspiegelt / weergeeft, constant onze lichamelijke, emotionele, geestelijke en spirituele toestand en is continu in beweging.
Er bevinden zich basis, dus meestal aanwezige energieën (gezien als kleuren) én wisselende energieën in de aura.
De aura wisselt constant van kleur, intensiteit en omvang.

De kleuren zijn dus niet statisch, maar meer kleine gekleurde deeltjes energie die met grote snelheid door een schieten, soms zó snel dat de kleuren zich als wit licht voor doen. Dit verschijnsel kennen we ook vanuit de natuurkunde: spectrum van kleuren op een cirkel, als we die snel ronddraaien wordt dit als wit ervaren.

Kleuren

Bruin aarde, heel basale kleur
Rood fysieke en hevige activiteit, ongeduld en kwaadheid
Oranje fysieke activiteit, emoties algemeen
Geel hartenergie, haatgevoelens, onverwerkte emoties en blokkades
Groen vredige kleur, stabiliteit en rust
Donkerblauw geestelijke activiteit
Middelblauw spirituele activiteit
Lichtblauw hogere spirituele ontwikkeling
Violet of Indigo nóg hogere spirituele ontwikkeling én nieuwe tijdskinderen
Roze goddelijke en universele liefdesenergie
Zilver bijna volmaakte spiritualiteit en verlichting
Goud volmaakte spiritualiteit, Heiligheid en Verlichting, denk aan Aureool rond Jezus, Sai Baba e.d.
Zwart negativiteit van welke aard dan ook, negativisme, rouw, depressiviteit
Grijs verdriet en onverwerkte rouwprocessen, uitzichtloosheid
Wit positieve en zeer hoge snelheid van de auradeeltjes, als kleuren heel snel ronddraaien wordt het wit

Chakra

Betekent vertaald uit sanskriet: wiel.
Een chakra ziet er uit als een trechter met de punt gericht op het lichaam, breed uitlopend naar buiten.

Functie van de chakra's:

  • opnemen van energie van de buitenwereld, van de aarde en van de kosmos
  • opnemen van energieën van anderen, m.n. hun gedachten en gevoelens. Zo komen deze in ons bewustzijn/beleving en houden we ze voor onze eigen gedachten en gevoelens
  • bij verzadiging of zeer sterke samenklontering van energieën (gekleurde ballen) geven onze chakra's deze af aan de buitenwereld en aan de kosmos

De aura weerspiegelt onze lichamelijke, emotionele, geestelijke en spirituele toestand, dus de chakra's doen dat ook.

Er bevinden zich 7 hoofdchakra's in onze aura en duizenden kleine chakraatjes (een op ieder scharnierend deel van ons lichaam).

Chakra 1
Naam Stuitchakra
Wortelchakra
Kundalinivuur
Staart van energie
Staart van vuur
Sexchakra
Plaats Op het dammetje (perineum)
bij de vrouw tussen anus en vagina
bij de man tussen anus en balzak
Rijk Mineraalrijk
Woonplaats van de mineralen en de deva's
Element - stof Aarde
Vast
Grondhouding t.o.v. De stof en alle materie en het aardse
Vormkracht van het voertuig Van het fysieke lichaam, ook wel levenslichaam genoemd
1e laag van de aura om het lichaam
Lichamelijk Ruggengraat
Ruggenmerg
Zenuwstelsel
Nieren en bijnieren
Anus
Bekken
Heupen
Benen
Knieën
Voeten
Emotioneel en Esoterisch Wil om te zijn ↔ Angst om te zijn
Veiligheid ↔ Angsten
   
Kleuren Bruin Rood

 

Chakra 2
Naam Buikchakra
Tant'iem
Ontmoetingchakra
Verbindingchakra
Zelfgenezend vermogen = Tian
Plaats 2-vingers breed onder de navel
Rijk Plantenrijk
Woonplaats van de planten en de deva's
Element - stof Water
Vloeibaar
Grondhouding t.o.v. Alle emoties
Vormkracht van het voertuig Van de emoties, ook wel emotielichaam genoemd
2e laag van de aura om het lichaam heen
Lichamelijk Bekkenbodem
Blaas
Endeldarm
Dikke darm
Gedeelte dunne darm
Vrouwen: vagina, baarmoeder en eierstokken
Mannen: penis, prostaat en testikels
Emotioneel en Esoterisch Wederzijdse afhankelijkheid ↔ Toleranties en loslaten
Willen-horen-bij
Behagen ↔ Onbehagen
Erkenning ↔ Miskenning
   
Kleuren Rood Oranje

 

Chakra 3
Naam Maagchakra
Zonnevlechtchakra
Plexus solaris
Plaats Ter hoogte van de maag
Rijk Dierenrijk
Woonplaats van de dieren en de deva's
Element - stof Vuur
Grondhouding t.o.v. Lager (ik/ego gericht) denken en willen
Vormkracht van het voertuig Van het denken
Ook begeerte lichaam genoemd
3e laag van de aura om het lichaam heen
Lichamelijk Middenrif
Maag
12-vingerige darm
Dunne darm
Milt
Lever
Galblaas
Alvleesklier
Emotioneel en Esoterisch Lagere en egogerichte denken en voelen
Begeerte en verlangen = lagere wil = eigen plan
Willen hebben en willen uitdrukken
Ik-punt, ego, egocentrisme
Houden van jezelf
Het leren richten van energie
In onbalans ↔ in balans zijn (in midden zijn)
Kleuren Oranje Geel Groen

 

Chakra 4
Naam Hartchakra
Borstchakra
Universeel liefdespunt
Plaats Op het borstbeen
Rijk Mensenrijk
Woonplaats van de mensen: hoog en laag mentaal
Element - stof Lucht, gas
Grondhouding t.o.v. Hogere denken
Vormkracht van het voertuig Van het hoger (niet ik-gerichte) denken
Ook wel het mentale lichaam genoemd
4e laag van de aura om het lichaam heen
Lichamelijk Schouders
Armen, ellebogen, polsen, handen
Borstkast, borstbeen, ribben
Hart
Longen, luchtwegen
Slokdarm
Emotioneel en Esoterisch Houden van jezelf op een goddelijke manier
Houden van de anderen
Poort/brug tussen de onderste 3 en de bovenste 3 chakra's
Toegang tot de Ziel (5e hartkamer)
Hoger mentaal denken en voelen (Ziele denken)
Transformatie van laag mentaal naar hoog mentaal (mentaal=ziel!)
Transformatie van ik = ego = verstand naar Ziele denken: Universele liefde als leidraad

Het ligt dus aan je eigen niveau - ontwikkeling - instelling, of je hoog of laag mentaal bent ingesteld en handelt.
   
Kleuren Geel Groen Roze - de universele liefdesenergie

 

Chakra 5
Naam Keelchakra
Uitingschakra
Engelenchakra
Buddahchakra
Plaats Op het strottenhoofd
Rijk Engelenrijk
Woonplaats van de Engelen
Element - stof Ether
Grondhouding t.o.v. Hogere communicatie
Vormkracht van het voertuig Van het spreken in bewuste hogere vorm
Ook wel het astrale lichaam genoemd
5e laag van de aura om het lichaam heen
Lichamelijk Keel, tong, huig, strottenhoofd, stembanden
Keelamandelen, lymfeboog
Schildklieren en bijschildkliertjes
Emotioneel en Esoterisch Communicatie en uiten door woord, stem en klank
Bewuste communicatie in hogere vorm
Woord = energie
Kracht en macht van de stem
Het geleide spreken
Scheppen door woorden
Samenwerken met de Engelen
Hogere scheppen is het Heilige Woord
Sterke invloed van de Ziel (buddisch)
Opstaan en op pad gaan naar het Vaderhuis
   
Kleuren DonkerblauwChakra 6
Naam Voorhoofdchakra
Derde oog
Inzichtschakra
Plaats Op het voorhoofd
Rijk Aartsengelenrijk
Woonplaats van de Aartsengelen - de bouwers
Element - stof Ether
Grondhouding t.o.v. Zien
Vormkracht van het voertuig Van het Zien
Ook wel het spirituele lichaam genoemd
6e laag van de aura om het lichaam heen
Lichamelijk Aangezicht, ogen, oren, neus
Voorhoofdsholte, bijholte, kaakholte
Mond, tong, lippen
Epifyse = pijnappelklier
Emotioneel en Esoterisch Zien, inzicht, toekomstvisie
HelderziendheidL
Vooruit en terugzien en helderziend waarnemen, bijv. van de aura
De innerlijke Meester
Bewust van de kracht en energie van gedachten, de uitwerking hiervan op alles en iedereen
D.m.v. visualisatie, beelden en gedachten scheppen in de 4e dimensie, om te creëren d.m.v. het Goddelijke Onderbewust zijn in onze 3-dimensionele wereld/realiteit
Samenwerken met de Aartsengelen
Sterke invloed op de Zielen en De Wil = Atmisch
Vanuit de Goddelijke Liefde en Wil helemaal in het hier en nu zijn
Drang om volledig medewerker in Godsplan te willen zijn
   
Kleuren MiddelblauwChakra 7
Naam Kruinchakra
Duizendbladige Lotusbloem
Goddelijke Kroon
Plaats Midden boven op het hoofd - waar fontanel zat
Rijk Geestgod
Woonplaats van de Geest van God - nier meer de Ziel of de Wil
Element - stof Ether
Grondhouding t.o.v Het Goddelijke
Het Universum van de micro en macrokosmos
Vormkracht van het voertuig Van de geest en de spiritualiteit
Ook wel het etherische lichaam genoemd
7e laag van de aura om het lichaam heen - de meest etherische laag
Lichamelijk Het hele hoofd
Grote en de kleine hersenen, hersenstam
Linker en rechterhersenhelft, hersenbrug
Neurotransmitterhuishouding
Hypothalamus, thalamus, hypofyse, epifyse
Emotioneel en Esoterisch Meditatie en gebed
Binnenkomen van kosmische energieën, voor onszelf en voor anderen, m.n. om te helen en te helpen
In ieder opzicht extra ontwikkeld bij paranormaal begaafde/vermogende hulpverleners
Gebied van de 'onzichtbare' Wereldleiders (RA-Groep) en helpers en genezers op allerlei fronten
"Er Zijn" De verlichte mens
   
Kleuren Lichtblauw Violet Wit en zeer zeldzaam Zilver en Goud 
Copyright © 2018. Centrum voor Mesologie en Energie.