Hypno therapie & Coaching

Hypnotherapie & Coaching

Is een vorm van persoonlijke begeleiding; een motivatie opgang brengen om te veranderen. Een weg voor iedereen die nieuwe denk- en gedragspatronen wenst en dit alleen, niet kan bewerkstelligen.

Vormen van psychotherapie:

Verbaaltherapie

Het analyseren en bespreken van problemen en door nieuwe inzichten en aangereikte handvaten ontstaan nieuwe gewenste patronen.

Vaker is verbaaltherapie alleen niet afdoende, maar is therapie op het niveau van het onderbewustzijn nodig, door middel van technieken die werken in het onderbewustzijn mogelijk maken, zoals:

  • Alfatraining
  • Voice dialoque en/of innerlijke kind therapie
  • Relatie- communicatie training
  • Hypnotherapie

 

Hypnotherapie

Is een vorm van psychotherapie, waarbij gebruik gemaakt wordt van een trance. Hypnose is het best te omschrijven als een andere bewustzijnstoestand. Maar in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is hypnose of trance helemaal geen opzienbarend verschijnsel! Bijna iedereen maakt in het dagelijkse leven hypnose-achtige toestanden mee. Je bent zo geconcentreerd bezig met iets dat je niet eens iemand hoort binnenkomen. Je rijdt met je auto langs een bekende route en ineens realiseer je dat je de laatste vijf minuten niets hebt opgemerkt om je heen en dat je dus op de ‘automatische piloot’ hebt gereden. Dit zijn allemaal vormen van spontane hypnose.

Het is een toestand van geconcentreerde aandacht waardoor men zich losmaakt van de uitwendige omgeving en opgaat in een innerlijke wereld. Deze toestand noemt men ook wel eens ‘trance’. Trance is een toestand van diepe ontspanning en geconcentreerde aandacht, waarbij het denken meer naar de achtergrond gaat en de aandacht naar binnen gericht kan worden.

In het waakbewustzijn is de aandacht vooral naar buiten gericht.

In trance is de aandacht vooral naar binnen gericht.

Hypnotherapie is een goede methode om problemen aan te pakken waar we bewust aan willen werken, maar waar onze bewuste tekort schiet om het gestelde doel te bereiken. Door het bewuste en het onbewuste beter op elkaar af te stemmen, kunnen we het gestelde doel bereiken. Om contact te maken met het onderbewuste (je innerlijk) wordt doelbewust gebruik gemaakt van een ‘trance’.

In trance kom je bij oorzaken terecht die in het onbewuste zijn opgeslagen en waarvan je soms het bestaan nauwelijks wist of niet bewust was. Alles wat we in het verleden gevoeld, gezien, gehoord, geroken en geproefd hebben, kunnen we in trance opnieuw ervaren. Het Onderbewustzijn slaat alles op.

Zie het Onderbewustzijn als een grote vergaarbak, als een spons in jezelf, die alles bewaart. Het Onderbewustzijn is altijd bereid om de opgeslagen informatie, soms heel diep weggestopt, weer aan te bieden gericht op heling en balans in ieder mens.

Veel mensen ervaren klachten die ze niet direct kunnen herleiden. Ook kan het zo zijn dat iemand exact weet wat de oorzaak van het probleem is, maar deze mentale wetenschap veranderd niet zijn gevoel, hij zit vast in een emotie of patroon. Dan is werken op het niveau van het onderbewustzijn in de vorm van hypnotherapie zeer effectief .

Eenmaal in contact met het onbewuste wordt het mogelijk om belemmerende overtuigingen, onverwerkte emoties of pijn bewust te worden en los te laten, nieuwe inzichten te verkrijgen en nieuwe referentiekaders aan te nemen en gedrag te veranderen.

Hypnotherapie draagt bij aan het vergroten van je innerlijke kracht, zodat je bewuster andere keuzes in het leven kunt gaan maken.

Duur van de therapie:

Soms zijn er enkele sessies nodig, soms meerdere, maar over het algemeen, ook bij ernstige trauma’s, is de cliënt meestal niet langer dan 1,5 jaar in therapie.

We beginnen met een uitgebreide intake, waarin de achtergrond, familie omstandigheden, het verleden en de hulpvraag wordt besproken. Deze intake geeft duidelijkheid over het probleem en de doelstelling die de cliënt beoogd en of de cliënt bij mij aan het juiste adres is om zijn doelstelling te bereiken. Wanneer dat het geval is en het ‘klikt’ tussen de cliënt en mij als therapeut, dan start de therapie.

Van iedere sessie dient de cliënt een verslag te schrijven, over wat we in de sessie gedaan hebben en welke stappen er hebben plaatsgevonden, als onderdeel van zijn helings- en veranderingsproces. Als therapeut maak ik uiteraard ook aantekeningen en iedere volgende sessie beginnen we met het voorlezen van het verslag dat de cliënt gemaakt heeft. Zo weet ik als therapeut of de cliënt de sessie goed heeft geplaatst voor zichzelf en waar nodig wordt het verslag aangevuld of gecorrigeerd.

Deze verslagen zijn van groot belang tijdens de duur van de therapie maar ook na afloop van het therapie traject. Als het even niet zo goed zou gaan of een oud patroon duikt op, dan zijn de sessie verslagen een wegwijzer voor diegene om zichzelf te kunnen helpen om zich weer goed te voelen.

 

 
Copyright © 2018. Centrum voor Mesologie en Energie.