Energetische behandeling


Als Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut diagnosticeer en werk ik volgens de PNI.

Het creëren van optimale gezondheid en welzijn doe ik door middel van het doorgeven van
kosmisch helende (zuivere licht) energie.
Door kennis van de PNI kan ik met deze kosmisch helende energie héél gericht en dus oorzakelijk werken.
Dit maakt mij als Energetisch Therapeut volgens de PNI uniek en bijzonder.

Wij mensen, maar ook dieren en planten bestaan namelijk geheel uit energie. De ontvanger van de energie geneest en/of
herstelt in zijn eigen tempo.
De energie die ik doorgeef werkt in op het fysieke, emotionele, geestelijke en spirituele niveau van de ontvanger,
voor het creëren van optimale gezondheid en welzijn van de ontvanger.

Door middel van handopleggingen breng ik uw lichaam weer in balans zodat u in ieder opzicht gezond kunt worden en in evenwicht kunt zijn.
Het opnemen van de helende energie wordt meestal als aangenaam warm ervaren, het afstrijken waarbij ik de kwaal en de klachten wegneem,
wordt meestal als koudachtig ervaren.
Na de behandeling gaat deze energie samen met uw zelfgenezend vermogen aan het werk en kunt u allerhande sensaties ervaren.

Vooral de dag vàn en nà de behandeling treden de meeste reacties op, zelfs hele oude klachten worden vaak weer gevoeld.
U kunt u dus beter of minder goed voelen, iedere reactie is positief en een teken dat de energie die ik u gegeven heb zijn werk aan het doen is
met uw lichaam, uw emoties en uw geest.
Voor alle duidelijkheid, de symptomen kunnen verergeren in het begin, maar niet de kwaal!

Eerste consult
Het eerste consult bestaat uit het afnemen van een anamnese volgens de PNI om een volledig beeld te krijgen van uw klachten. Daarna zal ik achter u plaatsnemen en mijn handen op uw schouders leggen om contact te maken met u en uw lichaam en zal ik diagnostiseren. De klachten die uit de anamnese en uit het diagnostiseren na voren komen zal ik met u bespreken. Daarna zal ik u energetisch behandelen. Het eerste consult duurt ongeveer 1,5 uur.

Vervolgconsulten
Elk volgende consult duur ongeveer 30-40 minuten en bestaat uit een korte evaluatie om uw ervaring en veranderingen te bespreken. Daarna zal ik u weer energetisch behandelen.

We spreken om te beginnen een basispakket van 8 behandelingen af. Ik zal u 2 maal per week voor 4 weken lang behandelen om de energie goed te laten stromen. Na deze 8 behandelingen zullen we samen evalueren wat er allemaal verandert is en of het zinvol is om door te gaan.

Bij chronische klachten is langduriger behandelen zinvol.


Als laatste wil ik u de definitie van het genezerschap uitleggen:
Een genezer is iemand die een zuiver kanaal is voor kosmisch helende energie en al zijn buitenzintuiglijke vermogens, kennis en kunde,
in contact met zijn Hogere Zelf, Lichtwezen en de Bron, ten dienste stelt aan de ander om hem te helpen genezen op alle gebieden:
Lichamelijk, emotioneel, geestelijk en spiritueel.

 
Copyright © 2018. Centrum voor Mesologie en Energie.