Alfatraining


Aardenergie = kracht
Kosmische energie = licht en bescherming


Alfa training is in de jaren 60 ontwikkeld door JOSE SILVA
Hij noemde het SILVA MIND CONTROL

Het menselijk brein produceert elektrische golven die middels een EEG-scan kunnen worden gemeten. Het ritme van de energie wordt gemeten in trillingen (of cylci) per seconde.

Hersenpulsen

14 – 21 HERTZ PER SECONDE BETA golven WAAKBEWUSTZIJN
7 – 14 HERTZ PER SECONDE ALPHA (ALFA)- trillingen BEWUSTE ONDERBEWUSTZIJN
(spierkracht is nog aanwezig)
4 – 7 HERTZ PER SECONDE THETA- golven ONBEWUSTE ONDERBEWUSTZIJN
(slapen, geen spierkracht meer aanwezig)
0 – 4 HERTZ PER SECONDE DELTA- golven ONBEWUSTE
(uittreding, 90 min per nacht)

Wanneer u wakker bent in het gewone dagelijkse leven, bent u in bèta.
Wanneer u aan het dagdromen bent, of juist voor het inslapen of voor het ontwaken, verkeerd u in de alfa-toestand.Wanneer u slaapt bent u in alfa, thèta of delta: dus niet alleen in alfa zoals velen geloven.
Met de Silva Methode kunt u de alfa toestand naar willekeur bereiken, en toch volledig wakker en alert zijn. Dat biedt u ongekende voordelen.

Op bèta niveau kennen we de 5 zintuigen: gevoel, smaak, reuk, gehoor en gezicht. Maar er zijn andere zintuigen, noem ze krachten, waarvan u dacht dat die voor anderen waren weggelegd. Het leven heeft ons geleerd om in bèta te functioneren en niet op diepere niveaus. Het doel van de Silva Methode is om u te trainen in de opwekking van die speciale vermogens en ze toe te passen in uw dagelijkse leven. Het ruimt de barrieres op die u op bèta niveau weerhouden van succes. Wat u wilt bereiken in uw leven wordt begrensd door de beperkingen die u uzelf oplegt. Op alfa niveau gaat u een stap verder. U verlegt uw grenzen en er wordt veel meer mogelijk.

Alfatraining:
Onderbewustzijn bestaat uit 2 delen / functies:
 1. Spons / vergaarbak van indrukken
 2. Goddelijke Deel met Supervermogens

Doel van alfa training:
Door oefening leert u te schakelen van het normale waakbewustzijn naar alfa=bewuste SUPERVERMOGENDE onderbewustzijn
en dit gericht en bewust te gebruiken.

Alfatraining; in alfa zijn:

 • na 8x kun u het
 • na 20x is het een programma in uw onderbewustzijn
 • na 30x is het een automatische schakeling aan het worden

Voordelen van alfa training:

 • geheugenverbetering (juiste opslag en hervinden van opgeslagen gegevens)
 • mentale groei
 • makkelijker, plezierig en beter studeren
 • probleemoplossing
 • meer creativiteit in algemeen
 • meer zelfvertrouwen en een beter ik-beeld
 • algemeen positievere perceptie
 • ontspanning en stressrelease
 • verhoogde stressbestendigheid
 • positief denken
 • gezondheid zowel fysiek als geestelijk verbeteren
 • doelgericht denken en bereiken wat je wilt
 • buitenzintuiglijke waarnemen verbeteren
 • energie bewust gebruiken

Alfa training bestaat uit 4 aspecten:

 1. ademhaling (verdiepte buikademhaling)
 2. visualisatie (gedachten zijn beelden) v.d. 3 tot 1 methode
 3. kleurenbeleving (onderbewustzijn denkt in kleuren en symbolen)
 4. klanken= natuur en muziek
 
Copyright © 2018. Centrum voor Mesologie en Energie.